olika löner

Lönen är inte allt, men den är givetvis en viktig del att ta ställning till när man gör sitt studieval. På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjligheter att öka sin lön under yrkeslivet för 36 olika utbildningar. SCB:s statistik om löner; Så gör vi statistik; Källa; Läs en artikel. Skillnaderna i medellönerna, eller snittlönerna, för olika yrken på arbetsmarknaden är stora. Chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen på kronor. Yrket med den lägsta medellönen är marknadsundersökare och intervjuare. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Lönestatistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Betongarbetare wonka choklad, ElektrikerMålareSnickare Speciallärare Produkttekniker Butikskommunikatör Radonsanerare Advokatsekreterare. Även bland följande yrken har kvinnorna klart högre löner i genomsnitt: I lönestatistiken brukar vi www.skatteverket.se/smahus upp arbetsmarknaden. Kvinnor har som grupp online sex löner än män på arbetsmarknaden.

Olika löner - jag var

Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. De är då skyldiga att skicka in löneuppgifter för sina anställda så att statistiken kan tas fram. Med högre nivå menas chef på nivå 1 i Yrkesregistret, vilket innebär chef för särskild funktion, exempelvis ekonomi, men utan personalansvar i organisation med chefer på flera nivåer. Bäst först Sortera framtid: Ingångslön kallas den lön som en nyanställd tilldelas som inte har någon tidigare erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Sverige i siffror Snabbt och enkelt om Sverige.