kalenderår

Det är normalt ett kalenderår men kan även vara kortare eller längre, dock 18 månader som längst. Dagen då räkenskapsåret avslutas kallas för balansdag. Det år som en verksamhet startar stämmer räkenskapsåret inte alltid överens med kalenderåret. Därför finns möjligheten att förlänga räkenskapsåret med upp till sex. Friskvårdsbidrag och kalenderår Arbetsliv och arbetsmarknad. Collectum trodde helt enkelt att det skulle räcka om lönekartläggningar genomfördes vart tredje kalenderår och att analysen de gjorde tidigare var rätt. Sista dagen i augusti är sista möjliga rapportdag för andra kvartalet för börsbolag med kalenderår som räkenskapsår. För detta kalenderår kommer sannolikt en betydande. kalenderår