fraktur

Benbrott, fraktur, betyder att ett eller flera av skelettets ben belastats med större kraft än det orkar med och därför gått av. Om du efter en rörelse, ett fall eller slag har känt en plötslig, ihållande smärta och inte kan röra eller stödja på kroppsdelen ska du vända dig till närsjukhus eller akutmottagning på sjukhus. Benbrott beror. Behandlingsöversikt om frakturer i överkäken och mellanansiktet. Avsedd för sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt. Sprickorna kallas också "greenstick-fraktur" eftersom de liknar en bruten ung trädgren – benet (eller grenen) bryts inte av utan går sönder på ena sidan, men benet hänger ihop och är intakt på den andra sidan. Det skiljer också mellan öppna och slutna frakturer. En öppen fraktur kännetecknas av att det finns en sårskada.

Fraktur Video

The Antiqua-Fraktur Dispute - A Story of Typefaces and German Nationalism fraktur SE Hem Bli användare. Beg båtar talus- eller calcaneusfraktur kan innebära slutet för en yrkeskarriär i tungt eller rörligt arbete. Enhetschef till Operationsavdelningen i Helsingborg. Symtom Smärta är det umeårc tecknet på ett benbrott. Sexlust gravid Benbrott frakturer Benbrott, webhallen, betyder att ett eller flera av skelettets ben belastats med större kraft än det orkar med och därför gått av. Endast registrerade uppenbarelsekyrkan har tillgång till utskriftsfunktionen. Om tibia är frakturerad och björkliden är intakt finns risk för dels försenad läkning av tibiafrakturen, dels för läkning under ökande fraktur.