utbetalning pension vid dödsfall

Om den avlidne är bosatt utomlands behöver en anhörig meddela oss. Om den avlidne har pågående utbetalningar från oss upphör de automatiskt. Så snart vi har fått information om dödsfallet skickar vi ett brev till dödsboet. I brevet informerar vi om den avlidnes tjänstepension och om det finns någon ersättning till de. Med ett efterlevandeskydd får dina anhöriga ekonomisk trygghet om du dör. Hos KPA Pension ingår efterlevandepension i din tjänstepension. Du som inte har fyllt 65 år och har en partner som har dött kan ha rätt till omställningspension som betalas ut i ett år. Meningen är att du som efterlevande ska få ekonomisk hjälp det första året efter ett dödsfall. Efter ett år kan omställningspensionen förlängas i ytterligare ett år om du har barn under 18 år. utbetalning pension vid dödsfall

Utbetalning pension vid dödsfall - sjs

Jag tänker bland annat på syskon, vänner eller någon annan person som försäkringsinnehavaren stadigvarande sammanbor och delar ekonomin med. Start Kund hos oss Kund hos oss Din pension hos oss Kommun- och landstingsanställd Andra tjänstepensionsavtal Privat pensionssparande Bli kund hos oss Så växer dina pensionspengar Pensionsbolaget för dig inom kommun och landsting Du har ett viktigt och ansvarsfullt arbete. Merparten av dessa pengar ligger i inkomstpensionskonto och resten i premiepensionskontot. Du måste då teckna skyddet inom tre månader från det att äktenskapet, partnerskapet eller samboförhållandet inleddes. I dessa fall går det inte att få pensionen i en klumpsumma annat än om det understiger ett visst belopp som anges i inkomstskattelagen. Då är det lätt Premiepensionen blir lägre när du har efterlevandeskydd eftersom pengarna också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne.

Utbetalning pension vid dödsfall Video

Tjänstepension får du från din arbetsgivare