utfästelse

NJA s. Gåvoskattemål. Skyldighet att erlägga gåvoskatt med anledning av gåvoutfästelse avseende lös egendom (aktier) har ansetts föreligga utan hinder av att utfästelsen må vara ogiltig enligt allmänna NJA s. Från säljarsidan under köpeförhandlingarna lämnad uppgift om en försåld fastighets. utfästelse. utfästelse, juridisk term för det fall att någon tagit på sig. (11 av 58 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa comunicadoprensa.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, utfästelse. comunicadoprensa.info (hämtad ). Skriv ut artikel. Utfästelse och»enuntiation». Av f. d. justitierådet HJALMAR KARLGREN. Den oklarhet och svårhanterlighet som vidlåder begreppet»förklaring» (viljeförklaring) inom privaträtten framträder kanske ingen gång tydligare än när man skiljer mellan utfästelse och enuntiation. Med det senare uttrycket syftas här på de fall, då en.

Utfästelse - Uber

Swedish Rådets utfästelse i det nya interinstitutionella avtalet om att ta upp " element av flexibilitet " förskaffar parlamentet en ursäkt för att återkalla sitt beslut. De flesta skulle nog taga  avstånd från ett så snävt ansvar för uppgiftslämnaren. Detta kan synas väl underbyggt. Swedish Rådsordförande jag ber er, kan jag från er få en verklig utfästelse på denna punkt. Sedan A och B genom dom av tingsrätt förpliktats att solidariskt betala ett belopp till C, vinner domen laga kraft mot B, som också utan förbehåll fullgör hela betalningsskyldigheten, medan A