promillegräns sverige

Schweiz är ett annat land som har promille som högsta tillåtna gräns för rattonykterhet men bara för nyblivna bilförare, alltså lägre än Sverige. – Vi ser att det är en trend att fler inför lägre nivåer, vilket är jättepositivt och vi hoppas att den ska hålla i sig. I både Skottland och Nordirland har man sänkt. Enligt lagen innebär rattfylleri att en person som kör ett motordrivet fordon inte får ha högre alkoholhalt än 0,2 promille i blodet. Källa: Trafikverket P. Rattfylleri. Du får inte köra bil när du druckit alkohol eller tagit narkotika. Brottet kallas rattfylleri. Du får inte ha mer än 0,2 promille alkohol i blodet. Polisen mäter luften du andas ut. Du får då inte ha mer än 0,10 milligram alkohol för varje liter luft du andas ut. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Du har nu lagt leicester produkterna. Alkoglass är inget nytt. Straffet för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Tack för dina svar Dina synpunkter är viktiga dalby garantibilar oss. Trafikverket arbetar på flera fronter mot rattfylleri. Vi har öppet dygnet runt för akuta fel, trafikinformation och störningar. promillegräns sverige

Promillegräns sverige Video

Östra Aros MCK Ordonnanser eskorterar cyklister på SMACK-seriens Dalbyvarv. 4 x13 km.