intravenöst

Injektion - att med injektionsspruta (pump, verktyg etc.) och kanyl (nål, spets, m.m) applicera medicin, drog eller annat ämne inuti kroppen. Antingen muskulärt (i muskel), intravenöst (i en ven) eller subkutant (under huden). Att injicera i en ven ger så gott som ögonblicklig effekt medan muskulär injektion ger långsammare. De tre vanligaste sätten att spruta in läkemedel är: subkutant, under huden; intramuskulärt, i en muskel; intravenöst, i blodet. Du kan oftast ge dig själv subkutana injektioner. Däremot tar du nästan aldrig intravenösa sprutor på egen hand utan får hjälp med det av en sjuksköterska eller läkare. Oftast behöver du också få. Vitaminer & mineraler · SI-systemet · Metriska systemet · Grundämnen · Analysförteckningar · Efterlys en term · Kontakt. medicinsk fickordbok. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. intravenös. i ett blodkärl: i. infusion långsam tillförsel av vätska, comunicadoprensa.info läkemedelstillförsel via en ven. Ahlr-hjälpen.

Intravenöst Video

Intravenös infusionsbehandling, Medicinsk teknik1 6 intravenöst