ale stenar

Ales stenar är en fornlämning av typen skeppssättning belägen vid byn Kåseberga på Österlens sydkust. Skeppssättningen, daterad till omkring år , består av 59 stenblock som vardera väger runt fem ton. Att bygga den storslagna skeppssättningen var inget lätt jobb för forntidens människor. Längs Österlens kuster letades lämpliga flyttblock och äldre gravar plundrades på byggmaterial. Vissa stenar transporterades flera mil. Inte är det heller lätt, så här omkring 1 år senare, att förstå varför man gjorde sig mödan. I fallet Ales stenar har ingen grav identifierats, men anläggningen har ännu inte grävts ut helt. restes 40 kullfallna stenar, i vissa fall utan att man visste om positionerna var de ursprungliga, och monumentet blev illa åtgånget vid avlägsnande av flygsand. Monumentet blev återigen hårdhänt restaurerat på talet  ‎Namnet · ‎Undersökningar · ‎Alternativa tolkningar · ‎Bilder.

Ale stenar - slutade med

Världsarv Statens byggnadsminnen berättar vår historia Statliga byggnadsminnen. Hit kommer varje dag, året runt, besökare som vill njuta av den speciella atmosfären och den imponerande vyn över havet. Ales stenar eller Ale stenar är en fornlämning av typen skeppssättning som är belägen vid byn Kåseberga i Valleberga socken på Österlen i Ystads kommun vid Skånes sydkust. Längs Österlens kuster letades lämpliga flyttblock och äldre gravar plundrades på byggmaterial. En tidig morgon när solen stiger upp ur havet framstår platsen i all sin prakt och det går verkligen att förstå att våra förfäder valde just Kåsehuvud för sin monumentala stensättning. Fornlämningen nämns redan ca i en förteckning över Lunds stifts jordar: Kontakta oss Remisser Press. Ales stenars funktion är liksom dess datering omdebatterad. Sådana beskrivs ju också för övrigt av Hilfeling år Uppenbarligen användes skeppssättningen som landmärke vid robotgräsklippare stöld tid. Nr 16 av 60 restauranger i Ystad. Lokalens placering på en karta.