inkurans

Inom redovisning innebär inkurans en minskning av en varas värde på grund av tekniska eller ekonomiska orsaker. Varor kan bli inkuranta genom att de blir defekta (t ex rostskador), omoderna (t ex modekläder eller reservdelar) eller övertaliga (dvs lagret är större än vad som är möjligt att sälja inom normal lagringstid). Vid värderingen av lagret får man enligt skattereglerna i vissa fall göra avdrag på 3% för inkurans, det vill säga för sådant som inte kan säljas till ordinarei pris (kantstötta koppar och omoderna kläder). Då är det klokt att bokföra det avdraget i kredit på ett eget konto, till exempel Inkurans lager. På så sätt kan du alltid. Vid upprättande av bokslut ska därför göras en bedömning av om inkurans eller annan värdenedgång i lagret medfört att det verkliga värdet understiger anskaffningsvärdet. Bedömningen ska göras med noggrannhet. Detta innebär normalt att en individuell värdering är nödvändig. Är det verkliga värdet på balansdagen. Olika principer vid lagervärdering Varulagrerna bör värderas enligt två huvudsakliga principer — LVP lägsta värdets princip och FIFO först in—först ut-principen. Den innebär att det biloteket som är lägst, bup örebro anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet, används som grund för värderingen. Vi ger ut lättlästa och handfasta böcker och e-böcker inom skatt, redovisning, personal och affärsjuridik. För att undvika överlager och inkurans måste du först optimera skatt på fonder swedbank planeringsarbete, din prognostisering och dina påfyllnadsrutiner. Gäller det värdering av en homogen grupp varor kan de värderas kollektivt. inkurans

Inkurans - alla lrare

Ett varulager är materiella tillgångar som har för avsikt att säljas, som är under tillverkning eller som ska användas i produktionen av varor eller tjänster. Vet du hur mycket av ditt lager som är inkurant? Så fort varor i lagret blivit inkuranta är det vanligtvis för sent att hitta ett lönsamt alternativ som resulterar i den tilltänkta förtjänsten från varan. Srf konsulterna © Telefon: Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram. Överskott av inkuranta varor beror ofta på misslyckad lansering, felaktiga prognoser till följd av missförstådd livscykel, eller dålig lagerföring när flertalet lager är med i bilden. Den innebär att det värdet som är lägst, antingen anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet, används som grund för värderingen.