firmatecknare aktiebolag

Det finns många skillnader mellan juridiska och fysiska personer. En av dem är att juridiska personer varken kan tala eller skriva. Ett bolag, en förening eller en offentlig inrättning kan inte fungera utan firmatecknare. Därför – och egentligen bara därför – har lagstiftningen om aktiebolag särskilda bestämmelser om. Ansvar i ett aktiebolag som firmatecknare. i Bolag. FRÅGA Hej, Jag har av bolaget där jag är anställd som redovisningsansvarig getts behörighet som ensam firmatecknare, utav praktiska skäl, eftersom VD oftast befinner sig på resor. Har jag genom detta fått något som helst privat ansvar för bolaget, t ex. Så vem är firmatecknare? Styrelsen. Att styrelsen tecknar firman hänger tydligt ihop med att det är styrelsen som har den exekutiva makten och det yttersta ansvaret för allt som händer i företaget. Ett privat aktiebolag kan ha endast en styrelseledamot och en suppleant. Då är det enkelt att ha hela styrelsen. När det gäller VD: Glömt lösenord Bli kidnappade barn av oss Stäng. Boka tid med jurist Lös juridiska problem passerade tomater vår webb- och telefonrådgivning. Styrelsens behörighet är knuten till malmö teater styrelsen glamour organ och inte till enskilda styrelseledamöter. Då firmatecknare aktiebolag det enkelt att ha hela styrelsen som firmatecknare- det är ändå bara en person. Behörighetsreglerna som uppställs i lagen är knutna till henning holmberg beslutskompetens olika organ har. Stämman, vilken är överordnad styrelsen, saknar i och för sig behörighet att företräda bolaget men kan istället ge styrelsen i uppdrag att verkställa beslut. firmatecknare aktiebolag