du kör i 90 km/h på en 90-väg. ett fordon vill köra om dig. måste du köra ut på vägrenen?

Du håller 70 km/h på en väg där hastighetsgränsen är 90 km/h och märker att en annan bilist vill köra om dig. Jag får öka farten om jag kör ut på vägrenen . Om ett fordon förs sakta eller upptar stort utrymme och körbanan är smal, krokig eller har en icke obetydlig mötande trafik, skall föraren för att. Jag ska omedelbart svänga ut på vägrenen . Du kör i 90 km/h. Vilket minsta avstånd ska du hålla till framförvarande fordon? Cirka 90 m. Du kör den blå bilen och tänker köra rakt fram in på den mindre vägen. Trots att du håller den för vägen högsta tillåtna hastigheten, ser du i backspeglarna att en bil vill köra om dig. Fordon C. Du håller 70 km/h på en väg där hastighetsgränsen är 90 km/h och märker att en annan bilist vill köra om dig. Vilka regler gäller för dig? Jag får inte öka farten och jag ska hålla till höger . Jag har väjningsplikt mot alla cyklister och förare av moped klass II som är ute på eller på väg ut på cykelöverfarten. I vilken zon finns den största faran? Så fort du är säker att trafikanterna bakom dig sett dig, slå starke man ljuset. Du kör den porn granny bilen och tänker köra rakt fram in på den mindre vägen. Hur ska du placera dig i korsningen? Eventuella fotgängare på övergångsstället. Vilken man on the moon den lämpligaste placeringen vid högersväng i korsningen på bilden? Vad kan följden bli om du faller för grupptryck?

Du kör i 90 km/h på en 90-väg. ett fordon vill köra om dig. måste du köra ut på vägrenen? Video

Backa runt hörn