Personligt anpassade lösningar för din finansiering - oavsett om du har ett företag, eller är en privatperson, stärker vi ditt ekonomiska läge. Du kan alltid kontakta din handläggare direkt. När du öppnat ett Sparkonto kan du själv logga in på Mina sidor och därifrån öppna Kapitalkontot. Vid bindningstidens utgång avslutas Kapitalkontot, ränta för tiden räknas fram och kapitaliseras. Saldot inklusive den kapitaliserade ränta minskat med innehållen kapitalskatt överförs automatiskt till ditt Sparkonto. Om du vill.

Svea ekonomi/minasidor Video

Hon var en månad utan telefon och trygghetslarm