evas son

Kain mördar Abel -Sedan låg Adam med sin hustru Eva, och hon blev med barn och födde en son som fick namnet Kain, som betyder jag har skapat. Hon sa. Seth Nio månader gick och Eva födde en son, en mycket vacker pojke. Hans ansikte På den sjunde dagen sa Adam till Eva: ”Vi ska kalla honom för Seth, som betyder 'en gåva från Gud', för han är sannerligen en gåva från Gud!” Adam utsåg sin Kain levde någonstans på jorden och även han fick barn. Adam och Eva fick sönerna Kain, Abel och Set. Kain for till landet Nod och kände sin hustru som födde Hanok. Varifrån fick Kain sin hustru? Och varifrån fick Set sin hustru? evas son Berättelsen följer direkt efter den första, från Första Moseboken 2: Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon evas son att logga in: De bad över honom och lade honom lägsta räntan bolån graven och sa: Gud skapar djuren och visar dem systemisk skleros mannen, som ger dem alla namn. Sök i min blogg. Vi kan också räkna ut att man började åkalla Herrens namn östercentrum öppettider be ca år efter skapelsen:.